Välkommen till ConfidBox

- social hållbarhet i arbetslivet


Confidbox är en digital verktygslåda som syftar till att ge stöd till företag att arbeta praktiskt med social hållbarhet och gruppdynamik.


Confidbox består av olika digitala verktyg och är ett komplement till era sedvanliga medarbetarundersökningar. Verktygslådan fokuserar på gruppen, kommunikation och samverkan i syfte att fördjupa förståelsen för de processer som sker inom och mellan organisationer.

Hur mår din grupp?


Hög tillit och förtroende inom arbetsgruppen gör att vi mår bra på vår arbetsplats, det ökar vår samarbetsförmåga och leder till utveckling. 


För att arbeta med grupputveckling behöver vi verktyg som hjälper oss att förstå de processer som sker inom en grupp. Låter det komplext och abstrakt? Det är inte svårt om vi vet vad vi ska titta efter. Tänk om vi skulle kunna visualisera kontaktflöden, kommunikation och samverkan inom gruppen! Läs mer om vad Confidbox kan göra för er arbetsplats!